แนะนำ 3 หลักสูตร เรียนเปียโน ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม 2020

เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนเปียโนแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อความบันเทิงที่อาจจะไม่เน้นความจริงจังมากนักหรือจะเป็นการเรียนที่จริงจังตามหลักสูตรเพื่อการต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

ซึ่งหลักสูตรการสอนเปียโนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายหลักสูตรและแต่ละหลักสูตรก็มีความแตกต่างกันไป และบทความนี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนจากโรงเรียนสอนเปียโนที่น่าสนใจกันครับ

หลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนที่น่าสนใจ

 

1. เรียนเปียโนหลักสูตร Trinity


trinity piano course

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Trinity College London จากสหราชอาณาจักรซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1877 และถือว่าได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถนำการสอบวัดระดับของหลักสูตรนี้ไปต่อยอดในการเรียนต่อสถาบันอื่นๆได้ และนอกจากเครื่องดนตรีเปียโนแล้วหลักสูตร Trinity ก็มีการเรียนการสอนเครื่องดนตรีคลาสสิกชนิดอื่นอีกด้วย

ตัวหลักสูตรมีการสอนทั้งการเล่นเปียโนและเรื่องทฤษฏีดนตรีด้วย โดยหลักสูตรนี้มีการแบ่งระดับการเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับเทียบเท่าปริญญาโท ตัวหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเปิดสู่สาธารณะโดยโรงเรียนดนตรีสามารถนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถส่งนักเรียนเข้าสอบวัดระดับที่จัดขึ้นของทางสถาบัน Trinity College London ได้

*หลักสูตรนี้จะไม่มีการเปิดสาขาของทาง Trinity เอง แต่จะเป็นการเปิดหลักสูตรให้ทางโรงเรียนดนตรีนำไปใช้จึงอาจจะต้องมีการหาของมูลว่ามีโรงเรียนดนตรีไหนบ้างที่ใช้หลักสูตรนี้ในการเรียนการสอน*

รายละเอียดของหลักสูตร

การจัดสอบจะแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1. การสอบเกรด

เป็นการสอบเพื่อเลื่อนขั้นของผู้เรียนเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยการสอบจะเน้นในเรื่องทักษะการเล่นเปียโน และนอกจากการเล่นเพลงตามกำหนดแล้วยังมีการสอบทักษะอื่นๆอีก เช่น การอ่านโน้ต การฟัง เป็นต้น
โดยระดับการสอบแบ่งเป็นทั้งหมด 9 เกรด คือ Initial , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ตามลำดับ

2. การสอบใบประกาศนียบัตร

เป็นการสอบใบประกาศนียบัตรการแสดง เน้นไปในเรื่องทักษะการแสดงดนตรีแบบมืออาชีพ เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถในการแสดงดนตรีต่อสาธารณะ แบ่งการสอบได้เป็น 3 ระดับคือ

 1. Foundation Certificate
 2. Intermediate Certificate
 3. Advanced Certificate

3. การสอบทฤษฎีของหลักสูตร Trinity

 • เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ในส่วนของทฤษฎีดนตรี สามารถแบ่งระดับการสอบได้ 8 ระดับคือ เกรด 1 – 8

ข้อดี-ข้อเสีย

 • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสามารถใช้ในการต่อยอดในการเรียนดนตรีต่อได้
 • ตัวหลักสูตรนี้ไม่ได้มีการเปิดสาขาจึงอาจจะต้องมีการหาข้อมูลว่ามีโรงเรียนไหนใช้หลักสูตนี้ในการเรียนการสอน

 

2. เรียนเปียโนหลักสูตร Yamaha


yamaha piano course

เมื่อพูดถึง Yamaha เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักชื่อแบรนด์นี้ดีไม่ว่าจะเป็น แบรนด์รถยนต์ แบรนด์เครื่องดนตรี รวมถึงสถาบันดนตรีอีกด้วย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของ Yamaha จะมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เรียน โดยหลักสูตรของ Yamaha นั้นรองรับผู้เรียนได้ตั้งแต่อายุ 2.5 ปี ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องการเล่นเปียโน และ ทฤษฏีดนตรี

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนของ Yamaha มีการแบ่งให้มีความเหมาะสมตามช่วงอายุและความต้องการของผู้เรียน เช่น

Adult Piano Course ( Individual / Pair )

เป็นหลักสูตรดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน

Yamaha Popular Piano

เป็นหลักสูตรเปียโนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนเพื่อให้สามารถเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็ว โดยหลักสูตรจะไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคการเล่นเป็นหลัก แต่จะเป็นการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะกับความเข้าใจการเล่นเพลงสากลทั่วไป
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องสามารถที่จะเล่นเปียโนโชว์แบบง่ายๆได้ และมีความรู้พื้นฐานสำหรับในการต่อยอดในการเล่นต่อไปในอนาคต

 • ข้อกำหนด ผู้เรียนต้องจบหลักสูตร Adult Piano เล่ม 2 หรือ Pianoforte เล่ม 3
 • ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 3 ปี

PianoForte ( Individual / Pair )

หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไปมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการเล่น การฟัง และการเล่น Improvisation ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับสูงที่เน้นเทคนิคการบรรเลงเปียโนให้ไพเราะ พร้อมพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การร้อง Solfege Keyboard Harmony Sight Playing เทคนิคการฟังและพื้นฐานด้านทฤษฏีดนตรี

 • ช่วงอายุที่เหมาะสม : 6 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 6 ปี หรือจบเกรด 6

ข้อดี-ข้อเสีย

 • โรงเรียนดนตรี Yamaha นั้นถือได้ว่าเป็นที่รู้จักโดยทั่งไป มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีและตัวโรงเรียนนั้นก็มีการเปิดสาขาในประเทศไทยหลายสาขา ซึ่งเราสามารถเลือกเรียนได้ตามสะดวก
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์กับผู้เรียนได้ดี

 

3. เรียนเปียโนหลักสูตร Kawai


kawai music school

Kawai ที่หลายคนอาจจะรู้จักกันว่าเป็นแบรนด์ของเปียโน แต่จริงๆแล้ว Kawai เองนั้นก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนด้วยตัวหลักสูตรนั้นจะมีการเรียนการสอนที่เหมาะกับวัยเด็กเล็กโดยมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยมีการแบ่งหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงอายุผู้เรียนดังนี้

รายละเอียดของหลักสูตร (สำหรับเด็กเล็ก)

Coo Chan Land

 • เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 1 ปี โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์ ของผู้เรียนโดยการใช้เสียงเปียโน เพื่อให้เด็กๆรู้สึกสบายไม่เครียดและสร้างจิตนาการให้กับผู้เรียน

Kuru Kuru Club

 • เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและอื่นๆ โดยการใช้ดนตรีเพื่อช่วยในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

Hello Music

 • เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มทักษะการเล่นเปียโนโดยใช้ Rhythmic และ Solfeggio เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกับจังหวะต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตรเปียโน Sound Tree (สำหรับเด็ก 4 ปีขึ้นไป)

เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยหลักสูตรจะปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งทักษะการฟัง การร้อง การเล่นเปียโน การอ่านโน้ต และการเรียนเรื่องทฤษฎีทางดนตรีต่างๆ การสอบของหลักสูตรนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

Prep 1-2 ( เป็นการสอบของหลักสูตร Hello music 1-2 )

Grade 16-7 ( โดยจะสามารถแบ่งเป็นระดับได้ดังนี้ )

 • Grade 16-14 Beginner ( เป็นระดับเริ่มต้น )
 • Grade 13-10 Foundation
 • Grade 9-7 Intermediate

ข้อดี-ข้อเสีย

 • โรงเรียนดนตรี Kawai เองนั้นก็มีสาขาในประเทศไทยเช่นกัน แต่อาจจะไม่ได้มีสาขามากเท่าของ Yamaha ดังนั้นอาจจะต้องหาข้อมูลว่ามีสาขาเปิดที่ไหนบ้าง
 • ตัวหลักสูตรของ Kawai อาจจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนสำหรับเด็กเป็นหลัก