3 สูตรลัด! วิธีการตั้งสายกีต้าร์ เปรียบเทียบแต่ละวิธี ข้อดี-ข้อเสีย เหมาะกับใครบ้าง

วิธีการตั้งสายกีต้าร์ ข้อดี-ข้อเสีย

สำหรับเล่นกีต้าร์ให้ดีและมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปแล้วนอกจากการซ้อมที่มีความสม่ำเสมอแล้ว การดูแลรักษาเครื่องดนตรีของเราให้มีความพร้อมในการใช้งานก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการตั้งสายกีต้าร์ให้มีความถูกต้อง ซึ่งการเล่นกีต้าร์ที่มีการตั้งสายเพี้ยนไม่ว่าคุณจะเล่นเพลงนั้นได้อย่างถูกต้องและไพเราะอย่างไรก็ตามมันก็จะดูไม่เข้ากันขัดและไม่เข้ากับวงอยู่ดี

ดังนั้นการตั้งสายกีต้าร์นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในการแสดงจริงหรือการซ้อมก็ตาม และบทความนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งสายกีต้าร์ด้วยวิธีต่างๆที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปของเหล่านักกีต้าร์กันครับ

ความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการตั้งสายกีต้าร์!

ก่อนที่จะไปแนะนำวิธีตั้งสายต่างๆแล้ว เราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของโน้ตที่อยู่บนคอกีต้าร์ก่อนเพื่อให้ง่ายในการอธิบายการตั้งสายในรูปแบบต่างๆ ตามหลักแล้วโน้ตสากลจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 12 โน้ต โดยประกอบไปด้วยโน้ตดังนี้

โน็ตที่ควรรู้ก่อนตั้งสายกีต้าร์

 1. โด (C)
 2. โดชาร์ป , เรแฟลต (C# , Db)
 3. เร (D)
 4. เรชาร์ป , มีแฟลต (D# , Eb)
 5. มี (E)
 6. ฟา (F)
 7. ฟาชาร์ป , ซอลแฟลต (F# , Gb)
 8. ซอล (G)
 9. ซอลชาร์ป , ลาแฟลต (G# , Ab)
 10. ลา (A)
 11. ลาชาร์ป , ทีแฟลต (A# , Bb)
 12. ที (B)

* หมายเหตุ ในโน้ตสากลจะไม่มีโน้ต ( มีชาร์ป , ฟาแฟลต ) และ ( ทีชาร์ป , โดแฟลต ) *

โดยโน้ตแต่ละตัวนั้นจะมีการแทนด้วยตัวอักษรตามในวงเล็บ ชาร์ป (#) และ แฟลต (b) โดยโน้ตแต่ละช่องบนคอกีต้าร์ก็จะประกอบไปด้วยโน้ตดังนี้

จากภาพประกอบจะเห็นได้ว่าสายเปิดของแต่ละสายของกีต้าร์นั้นจะมีโน้ตดังนี้ สาย 6 เป็นโน้ต มี (E) , สาย 5 เป็นโน้ต ลา (A) , สาย 4 เป็นโน้ต เร (D) , สาย 3 เป็นโน้ต ซอล (G) , สาย 2 เป็นโน้ต ที (B) , สาย 1 เป็นโน้ต มี (E) โดยการตั้งสายในแต่ละแบบนั้นเราจะใช้สายเปิดในการตั้งสายเป็นหลักนั้นเอง

เลือกอ่านวิธีการตั้งสายกีต้าร์ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ข้อดี-ข้อเสีย

 

3 วิธีการตั้งสาย รูปแบบต่างๆ ที่นิยมใช้มากที่สุด

1. การตั้งสายโดยการใช้เครื่องตั้งสายกีต้าร์

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วตัวเครื่องตั้งสายนั้นถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมาก มีให้เลือกหลากหลายราคาตามความต้องการของผู้ใช้ และการตั้งสายกีต้าร์ด้วยเครื่องตั้งสายนั้นถือได้ว่ามีความเที่ยงตรงมากที่สุด

วิธีใช้งานเบื้องต้น

โดยหลักการใช้งานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์คือ ตัวเครื่องจะตรวจจับความถี่เวลาเราดีดสายกีต้าร์และแสดงตัวโน้ตให้เรารู้ว่าเป็นโน้ตอะไร โดยการติดตั้งตัวเครื่องตั้งสายเข้ากับกีต้าร์จะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

วิธีใช้เครื่องตั้งสายกีต้าร์ แบบหนีบ

 

 • แบบหนีบที่หัวกีต้าร์

 

เครื่องตั้งสายกีต้าร์ แบบต่อสายแจ็ค

 

 • แบบเครื่องตั้งที่รับสัญญาณไฟฟ้าโดยการต่อด้วยสายแจ็ค

 

โดยการแสดงผลบนหน้าจอนั้นส่วนใหญ่เราจะเลือกได้ 2 ลักษณะ คือ

 • หน้าจอแสดงเป็นหมายเลขของแต่ละสายและจะมีเข็มแสดงความถี่ของสายที่ดีดนั้นว่ามีเสียงต่ำไปหรือสูงไป เช่น เมื่อเราดีดสาย 6 ของกีต้าร์ หน้าปัดอุปกรณ์จะแสดงผลเป็นเลข 6 และจะมีตัวเข็มบอกว่าสายที่เราดีดนั้นมีเสียงที่สูงไปหรือต่ำไป โดยเราจะต้องปรับให้เข็มอยู่ตรงกลางเสียงของสายนั้นก็จะตรง
 • หน้าจอจะแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษประจำของแต่ละโน้ตและจะมีเข็มแสดงความถี่ของสายที่ดีดนั้นว่ามีเสียงต่ำไปหรือสูงไป เช่น เมื่อเราดีดสาย 6 ของกีต้าร์ หน้าปัดอุปกรณ์จะแสดงผลเป็นตัวอักษร (E) และจะมีตัวเข็มบอกว่าสายที่เราดีดนั้นมีเสียงที่สูงไปหรือต่ำไป โดยเราจะต้องปรับให้เข็มอยู่ตรงกลางเสียงของสายนั้นก็จะตรง ซึ่งการแสดงผลเป็นตัวอักษรนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องโน้ตบนคอกีต้าร์และจะต้องระวังเรื่องความตึงของสายที่ตั้งเนื่องจากหน้าจอที่แสดงผลของสายที่เราตั้งไม่ว่าจะเป็นเสียง (E) ในออกเทฟไหนก็ตามหน้าปัดจะแสดงเป็นอักษร E เสมอ ซึ่งถ้าเราไม่สังเกตเรื่องความตึงของสายก็อาจจะทำให้สายขาดได้

* หมายเหตุ โดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้วแนะนำให้ฝึกใช้หน้าจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรมากกว่าเนื่องจากในอนาคตเราจะสามารถตั้งสายในเทคนิคการดรอปสายได้ง่ายกว่า *

ข้อดี

 • เป็นการตั้งสายที่มีความแม่นยำสูง
 • สามารถใช้งานได้สะดวก และ ใช้ได้ทุกสถานที่

ข้อเสีย

 • เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการเสียเงินซื้อ
 • จะต้องระวังเรื่องถ่านหมดเวลาใช้งาน

 

2. แอพพลิเคชันตั้งสายกีต้าร์

 

วิธีใช้แอพตั้งสายกีต้าร์

 

ณ ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถที่จะใช้ในการตั้งสายกีต้าร์ได้โดยการโหลดแอปพลิเคชันตั้งสายกีต้าร์ ซึ่งมีทั้งระบบ Android และ IOS มีทั้งฟรีและเสียเงิน และมีหลากหลายรูปแบบตามความชอบของผู้ใช้

วิธีใช้งานเบื้องต้น

การใช้งานโดยทั่วไปของแอปพลิเคชันตั้งสายกีต้าร์นั้นจะมีหลักการใช้งานเหมือนกับเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยการใช้ตัวไมค์โครโฟนของตัวมือถือในการรับสัญญาณความถี่เสียงแล้วแสดงผมบนหน้าจอมือถือ

ข้อดี

 • สามารถใช้งานได้สะดวกพกพาง่าย
 • มีให้เลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน

ข้อเสีย

 • เนื่องจากการรับสัญญาณเสียงนั้นใช้ไมค์ของตัวโทรศัพท์ สภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนก็จะมีผลทำให้การตั้งเสียงนั้นเป็นไปได้ยาก

3. การตั้งสายกีต้าร์ โดยการใช้หูเราในการเทียบเสียง

การตั้งสายวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นการตั้งสายกีต้าร์ที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถือได้ว่าเป็นวิธีการตั้งสายที่นักกีต้าร์ทุกคนควรที่จะต้องใช้เป็น แต่วิธีนี้จะต้องใช้ความชำนานในการตั้งสายอยู่พอสมควร

 

รู้โน๊ตแต่ละตัวก่อนตั้งสายกีต้าร์ แบบเทียบเสียง

เทียบจากเสียงเปียโน

วิธีใช้งานเบื้องต้น

หลักการตั้งสายวิธีนี้ก็คือการเทียบเสียงของสายเปล่ากีต้าร์กับเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่มีเสียงที่ถูกต้อง โดยวิธีนี้จำเป็นจะต้องรู้โน้ตในคอของกีต้าร์แล้วผู้ที่ตั้งสายจะต้องมีความรู้เรื่องโน้ตดนตรีของเครื่องดนตรีที่จะเป็นหลักในการตั้งสายด้วย
โดยวิธีการตั้งคือการเล่นโน้ตเครื่องดนตรีหลักในโน้ตสายเปิดแต่ละสายแล้วให้เราดีดแล้วตั้งสายกีต้าร์นั้นๆแล้วตั้งให้เสียงตรงกัน หรืออาจจะตั้งสายกับเครื่องดนตรีอื่นเป็นสายหลักเพียงสายเดียวก็ได้แล้วใช้วิธีเทียบเสียงกับสายอื่นกับสายหลักโดยการเทียบเสียงของโน้ตสายเปล่ากับโน้ตตัวเดียวกันที่อยู่ในสายอื่น

จากภาพจะเห็นได้ว่าสาย 6 ช่องที่ 5 จะมีโน้ตที่ตรงกับสายเปล่าของสาย 5 ดังนั้นการตั้งสายจะเป็นการตั้งสายที่ 6 กับเครื่องดนตรีอื่นให้ตรงแล้วเล่นโน้ตช่องที่ 5 สาย 6 เพื่อเทียบเสียงกับสายเปิดสายที่ 5 และทำไล่กันไปเลื่อยๆจนครบ

ข้อดี

 • เป็นวิธีตั้งสายที่สามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ช่วย

ข้อเสีย

 • วิธีนี้จำเป็นจะต้องใช้ความชำนานเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีความชำนานก็อาจจะทำให้ใช้เวลานานและอาจจะไม่แม่นยำเท่าการใช้เครื่อง

แน่นอนว่าการตั้งสายนั้นมีมากมายหลายวิธี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งอาการสายเพี้ยนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรมีการเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหานี้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานการ

 

สำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องมือในข้อ 1 และ 2 สามารถฟังจากวิดีโอนี้แล้วตั้งสายกีต้าร์ตามได้เลย

 

วิธีนี้ง่ายๆ คือเพื่อนๆ แค่ทำการตั้งตามเสียงที่ได้ยินในคลิปนี้ได้เลย แต่ต้องหมุนให้ถูกต้องด้วย ว่าเสียงที่เพี้ยนของเรานั้น เพี้ยนต่ำหรือเพี้ยนสูง ซึ่งโดยส่วนมากเเล้วจะเพี้ยนต่ำ ให้เราหมุนสายให้ตึงหรือให้มีเสียงสูงขึ้นจนตรงกับเสียงกีต้าร์ในวิดีโอที่สุด วิธีนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องโน๊ตเลย หรือไม่มีอุปกรณ์ เช่น เครื่องตั้งสาย หรือ แอพพลิเคชั่นตั้งสาย ข้อเสียคือ จะไม่มีความเที่ยงตรงเท่ากับ เครื่องตั้งหรือแอพตั้งสาย

ซึ่งในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีเข้าถึง ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และเครื่องตั้งสายก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนๆ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและสากล เราจึงควรฝึกใช้วิธีการตั้งสายในข้อที่ 1 และ 2 ไว้ดีกว่า เพราะเมื่อเราใช้เป็นแล้วแน่นอนว่ามันจะดีและง่ายต่อตัวเราเองด้วย