Category Archives: เปียโน

【3 หลักสูตรเรียนเปียโน】 มาตรฐานสากล ที่ได้รับความนิยมสูง อยากเรียนต้องรู้!

เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนเปียโนแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อความบันเทิงที่อาจจะไม่เน้นความจริงจังมากนักหรือจะเป็นการเรียนที่จริงจังตามหลักสูตรเพื่อการต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต ซึ่งหลักสูตรการสอนเปียโนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายหลักสูตรและแต่ละหลักสูตรก็มีความแตกต่างกันไป และบทความนี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนจากโรงเรียนสอนเปียโนที่น่าสนใจกันครับ......